Bollywood in klasični indijski ples

BOLLYWOOD 

Bollywood je največja filmska produkcija na svetu, ki obstaja že skoraj 100 let.  Tipičen bollywood film vsebuje preprosto ljubezensko zgodbo z veliko glasbe in plesa in je podoben mjuziklu. Prav ples in glasba v teh filmih sta ponesla v svet pridevnik bollywood ples, bollywood glasba.  Plesi  v starih bollywood filmih so bili prvotno klasični indijski plesi, različni zgodovinski dvorni plesi severne Indije ali pa folklorni plesi. V modernih filmih pa se bollywood spogleduje z modernimi plesnimi stili zahoda. Dandanes je torej ples največkrat mešanica, ki združuje elemente klasičnih indijskih plesov, orientalskega plesa, indijske folklore in še nekaterih modernih oblik kot so jazz, hip hop in celo latinsko-ameriški ter standardni plesi. Posebnost teh plesov je predvsem pripovedovanje zgodb preko plesa in bogata zakladnica indijskih muder ter obrazne gestikulacije. Tipična bollywood koreografija vključuje glavno igralko in/ali igralca kot solista ter zbor plesalcev v ozadju. Poleg hitrega menjavnja gibov je za film značilno tudi hitro menjanje prostorov (vsak kader nov prostor) ali celo različnih plesnih zasedb znotraj ene koreografije ter slikovito ozadje z razkošnim interierjem ali čudovitim naravnim eksterierjem.

Po letu 2000 je z masovnim prodorom bollywooda v svet (začeli so snemati kvalitetnejše filme, ki so dostopni širšemu občinstvu ) začel na priljubljenosti pridobivati tudi bollywood ples.

Bollywood ples se večinoma poučuje v šolah za orientalski ples, največkrat v obliki plesnih delavnic, zadnja leta pa postaja trend poučevanja bollywood plesa kot rednega tedenskega tečaja.

KLASIČNI INDIJSKI PLES

Pojem “indijski klasični ples” je zelo širok, saj zajema več (in ne zgolj enega od) klasičnih plesnih stilov, ki izvirajo iz različnih delov Indije.

Starodavni zapiski Natya Shastra (iz obdobja ok. od 200 pr. n. št. do 200 n. št.) podrobno opisujejo več vidikov odrske umetnosti – od igre, plesa, glasbe pa vse do odrskega ličenja. So temelj in podlaga umetnosti v indijski kulturi. Izraz “klasični”(sanskr. "Shastriya")je vpeljala Sangeet Natak Akademi, da bi s tem terminom označila umetnosti/stile, ki temeljijo na Natya Shastra zapiskih.

Pomemben element vseh navedenih stilov so geste rok (“mudras/hastas”) ter obrazna mimika.

Sangeet Natak Akademi (The National Academy of India for Music, Dance and Drama ) trenutno priznava status klasičnega plesa osmim indijskim plesnim stilom:

Da si lažje predstavljamo izvor omenjenih plesnih stilov:

         India map - Indian states with its state capitals and major rivers

Vir: http://www.neoncarrot.co.uk/h_maps/map_india_states.html

Seveda se danes različni plesni stili poučujejo ne le v izvornih državah, temveč po celotni Indiji - najbolj razsširjen je bharata natyam.

PLES V INDIJI V ČASU BRITANSKE NADVLADE IN PO NJEJ

V času nadvlade britanskega imperija v Indiji (od l. 1858 do l. 1947) so Britanci menili, da so tovrstni plesi predvsem nemoralni (povezovali so jih namreč s tawaif – kurtizanami v muslimanskem predelu Indije in z devadasis – nekdaj izredno cenjenimi tempeljskimi plesalkami v Indiji, ki pa so jih kolonialisti povezovali s prostitucijo in jim tako očrnili renome). Tako so prepovedali javno nastopanje omenjenih plesov. Leta 1947, ob osvoboditvi Indije, je prišlo do ponovnega “odkritja” plesnih stilov in spoštovanja raznolikosti v umetnosti posameznih pokrajin.