MANIPURI

Zaradi geografske izoliranosti so se v tem plesu oblikovale določene specifične prvine. Osrednji pomen zanj predstavlja kult Radhe in Krishne, še posebaj raslila (prizor plesa Krishne in Radhe v hindujskih verskih skriptah).
Za razliko od drugih klasičnih indijskih plesov plesalci ne nosijo zvončkov okrog gležnjev, prav tako ne udarjajo trdno s stopali. Poudarek je na minimalistični mimiki ter gracioznosti.
Plesni stil se je najverjetneje pojavil v 15. st. n. št. Takrat ga je podrobno opredelil m
aharaja (kralj) Bhagyachandra.
V zahvalo umetniku in znanemu poetu Tagoreju (sicer iz Kalkute), je ples postal znan izven meja Manipurja l. 1919. Znani koreografi so na povabilo Tagoreja ustvarili več koreografij za njegove drame.

Manipuri @ wikipedia
Bollywood i klasični indijski ples